tam-dung-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tu-vung-dich-covid-19

Việt Nam tạm dừng cấp giấy phép lao động cho người từ vùng dịch Covid-19

Việt Nam tạm dừng cấp giấy phép lao động cho người từ vùng dịch Covid-19

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown