goi-truc-ho-so-xin-giay-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-cho-thanh-vien-gop-von

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho thành viên góp vốn tại TPHCM

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho thành viên góp vốn tại TPHCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top