Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới, là đối tượng thuộc diện xin giấy xác nhận không cấp giấy phép lao động. Vậy quy trình thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngàn dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng như thế nào? Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị và mẫu hồ sơ nào cần khai khi tiến hành thực hiện thủ tục? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng gồm các loại giấy tờ, văn bản sau:

– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

– Công văn chấp thuận cho phép doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Hình 4cm x6cm (nền trắng) – không bắt buộc

– Tùy theo từng trường hợp mà bổ sung thêm các loại giấy tờ, cụ thể: Giấy chứng nhận đầu tư, xác nhận chuyên gia (kinh nghiệm, thư bổ nhiệm, bằng đại học); Kinh nghiệm quản lý, thư bổ nhiệm quản lý, giấy đăng ký kinh doanh…

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Sóc Trăng

Mẫu hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Khi xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng, bạn cần khai 2 mẫu văn bản sau:

– Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 thông tư 18/2018/ TT-BLĐTBXH

– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH.

Điều cần biết về Hợp pháp hóa lãnh sự / Chứng nhận lãnh sự

Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngàn dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Khi thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngàn dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng bạn cần tuân thủ quy trình sau:

– Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

– Bước 2: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan chức năng của tỉnh.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, người nước ngoài sẽ được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngàn dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng. Ngược lại, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ sao cho hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top