xin-giay-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-theo-hinh-thuc-di-chuyen-trong-noi-bo-doanh-nghiep-thuoc-11-nganh-dich-vu-tai-tinh-soc-trang

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top