Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Theo nghị định 11/2016/NĐ_CP ngày 03/02/2016 thì những người lao động nước ngoài là chủ đầu tư hoặc những người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới là đối tượng cần xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Để giúp người nước ngoài thuận tiện trong việc xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, PNVT sẽ giới thiệu thành phần hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục và mẫu hồ sơ cần khai khi chuẩn bị và thực hiện thủ tục. Các bạn hãy dành vài phút để tìm hiểu vấn đề này để chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác, sớm thực hiện được thủ tục.

tạm thời ngưng tư vấn

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Một bộ hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cần đảm bảo đầy đủ và hợp lệ thì mới được cơ quan chức năng tiếp nhận và cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Dưới đây là những giấy tờ bạn cần chú ý khi chuẩn bị hồ sơ:

– Công văn chấp thuận cho phép sử dụng người lao động nước ngoài do cơ quan chức năng cấp

– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Hình 4cm x6cm (nền trắng) – không bắt buộc

– Tùy theo từng trường hợp mà bổ sung thêm các loại giấy tờ, cụ thể: giấy chứng nhận đầu tư, xác nhận chuyên gia (kinh nghiệm, thư bổ nhiệm, bằng đại học), kinh nghiệm quản lý, thư bổ nhiệm quản lý, giấy đăng ký kinh doanh…

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động ở Vĩnh Long đảm bảo 100% hiệu quả

Mẫu hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Khi thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, bạn cần chú ý 2 mẫu văn bản sau:

1. Mẫu số 1 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH: báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

2. Mẫu số 5 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH: Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT_BLĐTBXH sẽ phải được chuẩn bị khi doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng cho phép sử dụng người lao động nước ngoài, thì kèm với mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT_BLĐTBXH cùng các giấy tờ, văn bản khác, nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết thủ tục.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Dưới đây là thông tin liên hệ với Ban Quản lý:

– Địa chỉ: Số 85 đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại: 02703. 820 972.

– Email: Banqlkcn@Vinhlong.Gov.Vn

– Website: https://khucongnghiep.vinhlong.gov.vn/portal/wpbqlkcn/page/index.cpx

Để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể về việc xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, các bạn hãy gọi trực tiếp đến văn phòng của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn chi tiết. Nếu các bạn cần tải đúng mẫu hồ sơ thì hãy truy cập vào chuyên mục thủ tục và mẫu hỗ sơ trong trang web này của chúng tôi. Trong chuyên mục này chúng tôi cũng có bài viết mô tả và hướng dẫn cách khai mẫu hồ sơ một cách chi tiết và cụ thể nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top