Home Miễn Giấy phép LĐ Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc

Theo quy định pháp luật, có tất cả 20 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong đó, có 13 trường hợp cần xin văn bản xác nhận không thuộc diện cấp phép và 7 trường hợp được miễn trừ đương nhiên(chỉ cần lập báo cáo).

Luật sư người Úc là một trong số những đối tượng được hưởng quy chế miễn giấy phép lao động đương nhiên. Chủ thể bảo lãnh tại VN sẽ đại diện xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc để họ có thể đến làm việc, công tác tại VN một cách hợp pháp.

Luật sư người Úc muốn làm việc tại VN cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo khoản 6, Điều 154 Bộ luật lao động 2019 và Điều 8, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, luật sư Úc xin miễn giấy phép lao động phải là người được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại VN. Trường hợp không có giấy phép hành nghề, thì không thuộc nhóm đối tượng được miễn giấy phép lao động.

Do đó, luật sư người Úc muốn sở hữu giấy phép hành nghề luật sư tại VN thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có chứng chỉ hành nghề luật sư do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép(còn hiệu lực);
 • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, quy định pháp lý quốc tế;
 • Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư tại VN;
 • Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào VN làm việc hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài đặt tại VN hay tổ chức hành nghề luật sư của VN đồng ý tuyển dụng vào làm việc.

Sau khi cơ quan VN cấp giấy phép hành nghề luật sư hợp pháp, đơn vị bảo lãnh tiếp tục đại diện xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc.

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc

Để xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc, chủ thể bảo lãnh thực hiện theo các bước như sau:

Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Doanh nghiệp bảo lãnh cho luật sư người Úc cần lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài – mẫu 01/PLI và nộp cho:

 • Bộ Lao động thương binh và xã hội(LĐTBXH);
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn thực hiện: trước 30 ngày, kể từ ngày luật sư Úc dự kiến bắt đầu công việc.

Thời gian xử lý: trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải trình hợp lệ.

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc

Chủ thể bảo lãnh xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc, thông qua hoạt động báo cáo về việc luật sư đến VN làm việc. Thẩm quyền tiếp nhận và xét duyệt báo cáo:

 • Bộ LĐTBXH;
 • Sở LĐTBXH.

Thời gian thực hiện: trước 03 ngày, kể từ ngày người Úc dự kiến làm việc tại VN.

Kết quả: sau khi hoàn thành báo cáo, luật sư Úc có thể đến VN để làm việc cho các tổ chức hành nghề luật sư/doanh nghiệp VN/doanh nghiệp nước ngoài đặt tại VN.

Báo cáo miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc

Báo cáo xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Úc cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:

 • Thông tin về đơn vị bảo lãnh người lao động(tên, địa chỉ, số điện thoại, email, website, lĩnh vực hoạt động kinh doanh);
 • Thông tin về người nộp hồ sơ(Họ và tên, số điện thoại, email);
 • Thông tin của luật sư người Úc(họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, hộ chiếu, vị trí công việc, chức danh đảm nhiệm, thời hạn bắt đầu và kết thúc công việc, địa chỉ làm việc);
 • Nêu rõ trường hợp được xét miễn Work Permit.

Tham khảo tải mẫu báo cáo miễn giấy phép lao động ngay tại đây.

Lưu ý: bên cạnh báo cáo, đơn vị bảo lãnh cần nộp đính kèm các giấy tờ, tài liệu của luật sư người Úc để làm minh chứng miễn cấp giấy phép lao động.

Nếu cần hỗ trợ xin miễn giấy phép lao động, bạn vui lòng gọi ngay vào số Hotline của PNVT nhé!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.