xin-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-tai-tinh-long-an-voi-nguoi-nuoc-ngoai-di-chuyen-trong-noi-bo-doanh-nghiep-thuoc-11-nganh-dich-vu

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top