xin-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-tai-tinh-long-an-voi-nguoi-nuoc-ngoai-di-chuyen-trong-noi-bo-doanh-nghiep-thuoc-11-nganh-dich-vu

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top