BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tên công ty – Mã số thuế: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ministry of Information and Communications
Địa chỉ : 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 18 Nguyen Du, Hai Ba Trung District, Hanoi
Đại diện pháp luật : Lê Ngọc Đức
Ngành nghề chính: Viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia;
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

EnglishVietnamUnknown