Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và cụ thể rõ ràng nhất tính đến nay. PNVT sẽ luôn cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại trang này. Đây là quy định của pháp luật nếu người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (gồm thủ tục cấp mới giấy phép lao động và thủ tục cấp lại giấy phép lao động), lúc đó các khoản chi lương cho người nước ngoài mới được đưa vào chi phí hợp lý. Vì vậy, bạn thường xuyên xem trang này để biết những quy định mới về cấp giấy phép lao động.

thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động cập nhật mới nhất!

Quy định mới về thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chúng tôi đặt Quy định mới về giấy phép lao động 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 lên đầu trang là vì rất quan trọng và chi phối quy trình xin cấp giấy phép lao động hiện nay:

Quy định rõ chức vụ và điều kiện đối với chức vụ quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật:

 • Chuyên gia: đáp ứng một trong hai điều kiện: i) có giấy xác nhận là chuyên gia được cơ quan nước ngoài cấp hoặc ii) có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có 3 năm kinh nghiệm trở lên phù hợp với vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam
 • Quản lý: phải có 1 năm kinh nghiệm trở lên và là người đứng đầu cơ quan/tổ chức hay cấp phó như phó giám đốc, phó tổng giám đốc…
 • Lao động kỹ thuật: có 3 năm kinh nghiệm trở lên và có thời gian đào tạo ít nhất là 1 năm phù hợp với vị trí dự kiến xin vào làm

Quy định đối tượng xác định không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Đây là điểm mới thứ 2 của quy định mới về cấp giấy phép lao động 2016 mà trước đó không có. Xem Trường hợp thủ tục miễn giấy phép lao động dưới đây và thông tư chi phối thủ tục miễn giấy phép lao động dưới đây.

Quy định từng thành phần hồ sơ và thời hiệu của từng loại giấy tờ

 • Giấy khám sức khỏe: có thể khám ở bệnh viện nước ngoài (đòi hỏi phải là bệnh viện quốc tế, và kết luận là đủ khả năng làm việc) và có thời hiệu của giấy KSK là 12 tháng kể từ ngày cấp
 • Lý lịch tư pháp: chỉ yêu cầu một trong hai, trong khi trước kia đòi cả hai cho trường hợp gia hạn giấy phép lao động…

Quy định về trường hợp đặc biệt khi cấp giấy phép lao động

Hồ sơ cấp giấy phép lao động thuộc trường hợp đặc biệt là trường hợp không cần bằng đại học, không cần lý lịch tư pháp, không cần giấy khám sức khỏe, miễn hợp pháp hóa lãnh sự…Đọc thêm thông tư 40/2016 để biết thêm thông tin.

Quy định về trường hợp cấp lại giấy phép lao động

Quy định về cấp lại giấy phép lao động là quy định mới về cấp giấy phép lao động 2017 hoặc 2016 vì trước đó không có, mà chỉ là gia hạn giấy phép lao động. Chú ý, để xin cấp lại giấy phép lao động, trước 30-45 ngày kể tính từ ngày hết hạn của giấy phép lao động, phải nộp bộ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

quy định mới về cấp giấy phép lao động 2016

Quy định mới về cấp giấy phép lao động 2016, 2017

Trường hợp thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động thực hiện theo thông tư số 35/2016/TT-BCT ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2016

Thông tư này quy định về căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nước ngoài trong vòng 07 ngày làm việc phải gởi báo cáo trình cơ quan chủ quản xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động.

Ngoài các trường hợp không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động thì người nước ngoài làm việc ở Việt Nam từ 03 tháng trở lên phải xin cấp giấy phép lao động.

Thực tế thì thủ tục xin miễn giấy phép lao động thì thành phần hồ sơ còn hơn cả thủ tục giấy phép lao động thông thường, nghĩa là còn bổ sung thêm giấy bổ nhiệm hoặc chứng minh người sắp được tuyển dụng này có ít nhất 1 năm làm việc tại công ty mẹ. Nếu bạn chưa nắm vững thủ tục, đừng ngần ngại, nhắc máy và gọi ngay PNVT, PNVT là người bạn đồng hành cùng với bạn:

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài MỚI NHẤT

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CỤ THỂ NHƯ SAU :

Theo như quy định từ trước doanh nghiệp muốn tuyển dụng người nước ngoài phải đăng 2 tờ báo danh tiếng 1 của địa phương và 1 của Trung Ương trước 30 ngày.

Hiện nay theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp chỉ cần làm tờ trình (Mẫu số 1 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH) Trình Ủy ban nhân dân cấp thành Phố ( hoặc Tỉnh ) về việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trước 15 ngày khi nộp hồ sơ chính thức.

Thời hạn xin cấp giấy phép lao đông cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm

KHI CÓ CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC HỒ SƠ NHƯ SAU :

I/ Trường hợp người lao động nước ngoài xin cấp mới lần đầu tại Việt Nam

1. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy khám sức khoẻ : (HCM) tại một trong các Bệnh Viện: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Pháp Việt, 115, Vạn Hạnh, Columbia

4. Giấp xác nhận kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương ( hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

5. Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

6/ Bằng cấp liên quan (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

7. Lý lịch tư pháp Việt Nam

8. Giấy phép kinh doanh photo.

9. Mẫu số 7

II/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ và tiếp tục làm việc (cấp lại giấy phép lao động) cùng công ty

Hồ sơ xin cấp lại GPLĐ phải được chuẩn bị trước 1 tháng khi giấy phép hết hạn – Thủ tục gia hạn giấy phép lao động theo cách nói thông thường

1. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

2. Giấy khám sức khoẻ : ( HCM ) tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống Nhất, Pháp Việt, Vạn Hạnh, 115, Columbia

3. Giấy phép lao động cũ ( bản gốc ).

4. Mẫu số 7

III/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng hết hạn và tiếp tục làm việc  (cấp lại giấy phép lao động) cùng công ty

Trường hợp giấy phép lao động đã hết hạn thì bắt buộc phải xin cấp mới giấy phép lao động –thủ tục cấp mới giấy phép lao động

1. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy khám sức khoẻ : ( HCM ) Tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống Nhất, 115, Pháp Việt, Vạn Hạnh, Columbia

4. Giấp phép lao động cũ

5. Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

6/ Bằng cấp liên quan

7. Lý lịch tư pháp Việt Nam

8. Giấy phép kinh doanh photo.

9. Mẫu số 7

IV/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng chuyển sang công ty mới

1. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy khám sức khoẻ : ( HCM )Tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống Nhất, 115, Pháp Việt, Vạn Hạnh, Columbia

4. Giấp phép lao động cũ

5. Lý lịch tư pháp nước ngoài ( hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)

6/ Bằng cấp liên quan

7. Lý lịch tư pháp Việt Nam

8. Giấy phép kinh doanh photo.

9. Mẫu số 7

V. Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng bị mất

Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng bị mất trong khi  vẫn còn thời hạn sử dụng, đây là trường hợp thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động bị mất.

Hồ sơ gồm:

1. Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

2. Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.

3.  Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

4. Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

VI. Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng bị hỏng

Giấy phép lao động còn thời hạn nhưng bị ố, bị rách, bị ướt, mực, hay hình đề không còn rõ cần thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động bị hỏng.

Hồ sơ gồm:

1. Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

2. Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)

3. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

4. Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

VII. Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng đổi số hộ chiếu

Giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn, trong quá trình làm việc ở Việt Nam, người này đổi số hộ chiếu (do sổ hộ chiếu cũ hết hạn) cần thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu.

Hồ sơ gồm:

1. Mẫu số 7 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )

3. Giấy phép lao động cũ đã được cấp.

4. Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.

5. Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở 32 tỉnh, thành Việt Nam

Với mong muốn tư vấn và hỗ trợ người nước ngoài thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Việt Nam, PNVT mở rộng phạm vị đáp ứng dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở 32 tỉnh, thành Việt Nam.

Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở các tỉnh thành cũng giống như thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TPHCM, song có một vài điểm khác chút xíu, để được tư vấn, tìm hiểu và hỗ trợ tốt nhất, doanh nghiệp, người lao động nước ngoài nên gọi điện cho chuyên gia của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở 32 tỉnh, thành Việt Nam

Được thành lập hơn 12 năm, PNVT chúng tôi phát triển nhiều dạng dịch vụ khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. Nếu các bạn muốn sử dụng dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, dịch vụ gia hạn visa, dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam, dịch vụ đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài, dịch vụ xin giấy miễn thị thực….hãy đến với PNVT.

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi cam đoan sẽ hỗ trợ tốt nhất tất cả các dạng thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Kon Tum, Phú Yên, Đắc Nông, Tây Ninh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Trà Vinh, TPHCM, An Giang, Đồng Nai.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2016, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư số 35/2016/TT-BCT lao động người nước ngoài di chuyển nội bộ trong phạm vi 11 ngành nghề
 • Nghị định số 88/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính

(Xem chi tiết các nghị định và thông tư ở Bên phải của website, mục TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG)

Bài viết trên chắc hẳn bạn đã thông suốt tất cả về thủ tục giấy phép lao động, và giờ đây thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với bạn sẽ dễ dàng với bạn giống như bạn đã có trong tay bản đồ hướng dẫn đường đi, nếu bạn còn thắc mắc về thủ tục xin giấy phép lao động, thì PNVT sẽ có mặt để đưa ra giải pháp giúp bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận (13)

 1. Thanh Sang 30/12/2014
 2. Le Thu 31/12/2014
  • Ái 22/06/2017
   • admin 10/07/2017
 3. Minh Thư 29/08/2017
 4. Hoàng Việt 29/08/2017
 5. Hoang Thị Ly 16/02/2018
 6. Thái Tuấn Kiệt 26/07/2018
 7. MNP 17/08/2018
 8. MNP 17/08/2018
  • Bình An 17/08/2018
 9. cung ung nhan luc tuong vy 01/11/2018
 10. Hoàng Trung Mộng 20/12/2018

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown