CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ – 756 SÀI GÒN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HA DO – 756 SAI GON JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ :
200 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
200, Street 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
NGUYỄN TRỌNG THÔNG
Mã số thuế :
0312110142 (04/01/2013)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng,phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng quản lý. Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng. Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại .Đào tạo nói trước công chúng ; Dạy máy tính. Dịch vụ dạy kèm. Giáo dục dự bị. Các khóa dạy phê bình, đánh giá chuyên môn (trừ dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)
8510
Giáo dục mầm non
8520
Giáo dục tiểu học
8531
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
8532
Giáo dục nghề nghiệp
chi tiết: Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở).
8541
Đào tạo cao đẳng
(Không hoạt động tại trụ sở)
8542
Đào tạo đại học và sau đại học
(Không hoạt động tại trụ sở)
8551
Giáo dục thể thao và giải trí
(trừ kinh doanh vũ trường)
8552
Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ kinh doanh vũ trường)
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
4100
Xây dựng nhà các loại
4220
Xây dựng công trình công ích
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4311
Phá dỡ
4321
Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Giấy phép kinh doanh:
0312110142 (04/01/2013)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown