CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
Tên giao dịch (tiếng Anh): Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
Tên viết tắt: PECC2
Địa chỉ : 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 32 Ngo Thoi Nhiem Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Chơn Hùng
Mã số thuế : 0300420157 (29/10/2007)
Giấy phép kinh doanh: 0300420157 (29/10/2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

EnglishVietnamUnknown