CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM – 3603119522

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM – 3603119522
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BOSCH VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ :
Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Road No. 8, Long Thanh industrial park, Tam An village, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật :
MAGANURU GURUMALLAIAH MALLIKARJUNA GURU
Mã số thuế :
3603119522 – 18/11/2013
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành, nghề phù hợp với Quy hoạch trong Khu Công nghiệp Long Thành) (Doanh có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh, đầu tư theo quy định của Điều ước Quốc tế, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan).
2930 (Chính)
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
Chi tiết: Sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô, bao gồm Dây truyền lực cho hộp số tự động biến đổi liên tục (CVT) và các phụ tùng có liên quan (Quy trình sản xuất không bao gồm công đoạn xi mạ).
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
3314
Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
3319
Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng với mã số HS 3214, 3215, 3403, 3404, 3506, 3819, 3902, 3903, 3907, 3909, 3916, 3917, 3919 → 3921, 3923, 3925, 3926, 4006, 4008 → 4010, 4015, 4016, 4202, 4808, 4819, 4820, 4821, 4823, 4901, 4907, 4908, 4910, 4911, 5910, 6205, 6505, 6601, 6804, 6805, 6813, 6911, 7006, 7009, 7011, 7014, 7017, 7020, 7212, 7216, 7227, 7228, 7301, 7302, 7304, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312, 7314, 7315, 7317 → 7319, 7320, 7323, 7325, 7326, 7411, 7412, 7419, 7507, 7601, 7604, 7608, 7609, 7610, 7611, 7616, 7907, 8202 → 8209, 8211, 8301, 8302, 8309, 8310, 8311, 8402, 8403, 8408, 8409, 8412 → 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8423 → 8425, 8431, 8433, 8443, 8448, 8460, 8461, 8466, 8467, 8470, 8471, 8473, 8479, 8481 → 8485, 8487, 8501 → 8509, 8511 → 8513, 8515 → 8519, 8521 → 8523, 8525, 8527 → 8529, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8607, 8708, 8716, 9002, 9003, 9013, 9015 → 9017, 9023, 9024 → 9032, 9033, 9107, 9403, 9405, 9503, 9603, 9608 theo quy định của pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng với mã số HS 7324, 8422, 8426, 8450, 8526, 3824, 4415, 6307, 8452, 8714 theo quy định của pháp luật Việt Nam
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) , quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3214, 3215, 3403, 3404, 3506, 3819, 3902, 3903, 3907, 3909, 3916, 3917, 3919 → 3921, 3923, 3925, 3926, 4006, 4008 → 4010, 4015, 4016, 4202, 4819, 4823, 5910, 6505, 6601, 6804, 6805, 6813, 7006, 7009, 7011, 7014, 7020, 7212, 7216, 7227, 7228, 7301, 7302, 7304, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7312, 7314, 7315, 7317 → 7319, 7320, 7323, 7325, 7326, 7411, 7412, 7419, 7507, 7604, 7608, 7609, 7610, 7611, 7616, 7907, 8202 → 8209, 8211, 8301, 8302, 8309, 8310, 8311, 8402, 8403, 8408, 8409, 8412 → 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8423 → 8425, 8431, 8433, 8443, 8448, 8460, 8461, 8466, 8467, 8470, 8471, 8473, 8479, 8481 → 8485, 8487, 8501 → 8509, 8511 → 8513, 8515 → 8519, 8521 → 8523, 8527 → 8529, 8531 → 8539, 8541 → 8545, 8607, 8708, 8716, 9002, 9003, 9013, 9015 → 9017, 9023, 9024 → 9032, 9033, 9107, 9403, 9405, 9503, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) , quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 7324, 8422, 8426, 8450, 8526, 3824, 4415, 6307, 8452, 8714 theo quy định của pháp luật Việt Nam
6201
Lập trình máy vi tính
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan tới các loại linh kiện, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô, bao gồm Dây truyền lực cho hộp số tự động biến đổi liên tục (CVT) và các phụ tùng có liên quan.
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề sửa chữa ô tô
9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9512
Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9521
Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9522
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9524
Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
9529
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn khách hàng sử dụng) đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Bosch Việt Nam sản xuất hoặc thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam; hoặc các sản phẩm mang thương hiệu Bosch và các sản phẩm mang thương hiệu khác của các Công ty con thuộc Tập đoàn Bosch được lưu thông tại Việt Nam.
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:Cho thuê thiết bị công nghệ thông tin cho các công ty thuộc Tập đoàn Bosch tại Việt Nam (Không thực hiện tại trụ sở chính). – Dịch vụ cho thuê thiết bị phục vụ dạy nghề. – Dịch vụ cho thuê thiết bị âm thanh và thiết bị hội nghị mang các thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Bosch và các Công ty thành viên.
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ kết nối Internet mới khác như nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Things and Internet of Everything)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ kết nối Internet mới khác như nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Things and Internet of Everything) (không hoạt động tại trụ sở chính và xin chức năng để hoạt động tại chi nhánh)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ kết nối Internet mới khác như nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Things and Internet of Everything) (không hoạt động tại trụ sở chính và xin chức năng để hoạt động tại chi nhánh)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý để hổ trợ các hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch trong và ngoài Việt Nam , gồm: dịch vụ hỗ trợ hành chính và văn phòng; dịch vụ quản lý khách hàng và đơn đặt hàng; dịch vụ quản lý nhận sự; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin và dịch vụ có liên quan khác (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định)
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp để hổ trợ các hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch trong và ngoài Việt Nam , gồm: dịch vụ hỗ trợ hành chính và văn phòng; dịch vụ quản lý khách hàng và đơn đặt hàng; dịch vụ quản lý nhận sự; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin và dịch vụ có liên quan khác
4791
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Giấy phép kinh doanh:
3603119522 – 18/11/2013
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown