CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TOÀN CẦU – 0305606998

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TOÀN CẦU – 0305606998
Tên giao dịch (tiếng Anh):
GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
GII CO,. LTD
Địa chỉ :
Cao ốc HM Town, số 412, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật :
SEET WAN CHI
Mã số thuế :
0305606998 – Ngày bắt đầu thành lập:17/03/2008
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương Mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương Mại và Luật Quản Lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đối với các dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo đúng các điều kiện quy định tại các tài liệu này
4101
Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình dân dụng (CPC 512-513)
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: xây lắp trạm và hệ thống điện từ 35KV trở xuống (trừ gia công cơ khí, mạ điện) (CPC 514-516)
7730 (Chính)
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, thiết bị tiếp đất, thiết bị cảnh báo ngoài, điều hòa không khí, ổn áp, máy phát điện dự phòng, máy hạ áp (không bao gồm hoạt động cho thuê tài chính, cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp); cho thuê nhà trạm, cột ăng-ten (CPC 83109)
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp (CPC 512-5123)
Giấy phép kinh doanh:
0305606998 – Ngày bắt đầu thành lập:17/03/2008
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown