CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNGENTA VIỆT NAM – 3600477110

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNGENTA VIỆT NAM – 3600477110
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SYNGENTA VIETNAM LIMITED
Địa chỉ :
Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
16, Street 3A, Bien Hoa 2 IP, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật :
BERRY TARUN
Mã số thuế :
3600477110 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/09/2000
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp quy hoạch trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 2) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2021 (Chính)
Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất nông dược.
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Sản xuất hạt giống.
7214
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) (CPC 851)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Thực hiện quyền xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế có mã HS 3808. – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa sau: Mã HS 1005, 1209, 3824, 3808. – Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa sau: Mã HS 3101, 3102, 3103, 3104, 3105. (CPC 622)
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa sau: Mã HS 1005, 1209, 3824, 3808. (CPC 631, 632)
Giấy phép kinh doanh:
3600477110 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/09/2000
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown