CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): CUSTOMS DEPARTMENT OF HO CHI MINH CITY
Địa chỉ : 2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EnglishVietnamUnknown