CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty – Mã số thuế:
CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CUSTOMS DEPARTMENT OF HO CHI MINH CITY
Địa chỉ :
2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown