Đại học Đà Nẵng

Tên công ty – Mã số thuế: Đại học Đà Nẵng
Tên giao dịch (tiếng Anh): THE UNIVERSITY OF DANANG
Địa chỉ : 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh: 41 Le Duan Street, Hai Chau District, Danang
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Đại học Đà Nẵng

EnglishVietnamUnknown