Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Notary Public Office No. 1
Địa chỉ : 97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ tiếng Anh: 97 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown