Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City Department of Transportation
Địa chỉ : 63 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 63 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Bùi Xuân Cường
Mã số thuế : 0301464799 – 16/12/1992
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Giấy phép kinh doanh: 0301464799 – 16/12/1992
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown