Sở Lao động – Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Bình Phước – 3800438976

Tên công ty – Mã số thuế:
Sở Lao động – Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Bình Phước – 3800438976
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Phuoc Province Department of Labour, War Invalids and Social Affairs
Địa chỉ :
811, Quốc Lộ 14, Phường Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ tiếng Anh:
811, Highway 14, Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Mã số thuế :
3800438976
Ngành nghề chính:
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Read more: http://masocongty.vn/company/152251/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.html#ixzz6suFZgFq1
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown