Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tỉnh (KTTH-HN)

Tên công ty – Mã số thuế:
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tỉnh (KTTH-HN)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
General Technical – Vocational Training Center
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown