Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tỉnh (KTTH-HN)

Tên công ty – Mã số thuế: Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tỉnh (KTTH-HN)
Tên giao dịch (tiếng Anh): General Technical – Vocational Training Center
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tỉnh (KTTH-HN)

EnglishVietnamUnknown