TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ha Huy Tap Primary School
Địa chỉ : 7A Phan Đăng Lưu. Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 7A Phan Dang Luu, Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP

EnglishVietnamUnknown