TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Phan Van Hung High School
Địa chỉ : QL1A, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng
Địa chỉ tiếng Anh: Highway 1A, Dai Hai Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG

EnglishVietnamUnknown