UỶ BAN PHÒNG CHỐNG AIDS – 0303438868

Tên công ty – Mã số thuế:
UỶ BAN PHÒNG CHỐNG AIDS – 0303438868
Tên giao dịch (tiếng Anh):
National Committee for AIDS Prevention
Địa chỉ :
121 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
121 Ly Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật :
Nguyễn Tấn Bỉnh
Mã số thuế :
0303438868 – 01-09-2004
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown