Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Institute Of Agricultural Science For Southern Vietnam
Địa chỉ :
121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
Địa chỉ tiếng Anh:
121 Nguyen Binh Khiem, District 1, HCM City, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown