Certificate of graduation là gì?

Người nước ngoài bắt buộc phải xin giấy phép lao động khi vào Việt Nam làm việc và trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động phải có bằng đại học trở lên. Trong thành phần hồ sơ của người lao động nước ngoài cung cấp có certificate of graduation. Như vậy certificate of graduation là gì? nên dịch thế nào cho phù hợp. Chúng ta xem hình bên dưới.

certificate of graduation là gìCertificate of graduation là gì?

Ở Việt Nam, thường dịch certificate là chứng chỉ, giấy chứng nhận và Certificate of graduation thường dịch là giấy chứng nhận tốt nghiệp, nếu dịch theo cách này thì “hồ sơ xin giấy phép lao động” bị bác ra vì yêu cầu phải có “bằng đại học” trở lên. Như vậy, Certificate of graduation nên dịch là Bằng tốt nghiệp.

Cần chú ý về Certificate of graduation?

Trong Bằng tốt nghiệp này, cần chú ý đến chuyên ngành, chuyên ngành phải dịch sao cho phù hợp với chức vụ dự kiến làm việc, tuy nhiên, không làm thay đổi bản chất của văn bằng này.

Chẳng hạn, chuyên ngành ghi English Education, nên dịch là Giảng dạy tiếng Anh, hoặc Dạy tiếng Anh, không nên dịch Giáo dục tiếng Anh, vì không phù hợp cho chức vụ dạy tiếng Anh.

Như vậy, Certificate of graduation là Bằng tốt nghiệp, không nên dịch là giấy chứng nhận tốt nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Certificate of graduation, vui lòng ghi thông tin ở phần Bình luận bên dưới bài viết này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top