Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (Bac Lieu Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) hiện đang toạ lạc tại địa chỉ 52/3 đường Hùng Vương, Phường 7, Bạc Liêu. Sở là cơ quan chuyên môn chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bộ Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu.

sở lao động thương binh xã hội bạc liêu

Chức năng của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu đối với việc quản lý lao động

* Về lĩnh vực người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Sở là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động.

* Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

– Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng.

– Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hướng dẫn xin cấp giấy phép lao động

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu là cơ quan quản lý lao động người nước ngoài tại tỉnh

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu sẽ giải quyết các thủ tục hành chính sau:

– Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Bạn có thể liên hệ với Sở qua số điện thoại sau: 0291 3823 928.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top