Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Department of Labors, Invalids and Social Affairs)

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Department of Labors, Invalids and Social Affairs) có nhiều chức năng, nhiệm vụ khác nhau, tuy nhiên trong bài viết này chúng ta chỉ nên chú ý đến lĩnh vực cấp giấy phép lao động, thanh tra lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có thắc mắc gì về giấy phép lao động cho người nước ngoài thì xem chữ bôi đỏ dưới đây.

sở lao động thương binh xã hội tphcm

Webiste Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM

A. Giới thiệu chung về Ngành Lao động Thương binh Xã hội thành phố:

Sau ngày 30/04/1975 ( Ngày Miền Nam Hoàn Toàn Giải Phóng), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập từ hai Sở Lao động và Sở Thương binh Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về các lĩnh vực chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, chính sách có công, chính sách xã hội, thanh tra chính sách, thanh tra lao động trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và 41 đơn vị trực thuộc.

B. Giới thiệu về Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở:

Thông tin liên hệ:

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3.

Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032,

Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn

Cơ quan Sở có 12 phòng ban chuyên môn và 225 cán bộ công nhân viên thực hiện công tác đảm bảo hoạt động của Ngành.

Các phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

2. Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

3. Phòng Dạy nghề

4. Phòng Chính sách có công

5. Phòng Bảo trợ Xã hội

6. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em

7. Phòng Bình đẳng giới

8. Phòng Y tế

9. Phòng Kế hoạch tài chính

10. Phòng Tổ chức cán bộ

11. Phòng Pháp chế

12. Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Các đơn vị trực thuộc:

1. Ban Quản lý Dự án.

2. Văn phòng Ban chỉ đạo Giảm nghèo Tăng hộ khá thành phố

3. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

4. Trung tâm Bảo trợ và Tạo việc làm cho người tàn tật

5. Trung tâm Hỗ trợ xã hội

6. Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định

7. Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố

8. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình

9. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

10. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân

11. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

12. Làng Thiếu niên Thủ Đức

13. Làng SOS Gò Vấp

14. Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

15. Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner

16. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc

17. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người già Chánh Phú Hòa

18. Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

19. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp

20. Trung tâm Công tác xã hội trẻ em

21. Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức

22. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức

23. Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu

24. Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh Thiếu niên 2

25. Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh

26. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phước Bình

27. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa

28. Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá

29. Trung tâm Tư vấn Cai nghiện ma túy

30. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức

31. Trung tâm Giáo dục lao động bảo trợ xã hội Phú Văn

32. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố

33. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

34. Trung tâm Kiểm định& Huấn luyện kỹ thuật ATLĐ

35. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định

36. Trường Cao đẳng nghề thành phố

37. Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố

38. Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động & chuyên gia (SULECO)

39. Công ty TNHH một thành viên 27/7

40. Ban Quản trang thành phố

41. Nhà Tang lễ thành phố.

Thông tin liên hệ:

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Department of Labors, Invalids and Social Affairs)

Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Tel: (84-08) 3829 1302,

Fax: (84-08) 3829 4032,

Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở

1/ Văn phòng Sở

+ Chánh Văn phòng: Ông Võ Trung Tâm Điện thoại: 08.38203292

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Bùi Thanh Sơn Điện thoại: 08.38206200

+ Phó Chánh Văn phòng: Bà Huỳnh Lê Như Trang Điện thoại: 08.38200094

2/ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Trưởng phòng: Bà Lượng Thị Tới Điện thoại: 08.38225645

+ Phó Trưởng phòng: Ông Phan Văn Sang Điện thoại: 08.38225834

3/ Phòng Kế hoạch Tài chính

+ Trưởng phòng: Ông Huỳnh Minh Hổ Điện thoại: 08.38204506

+ Phó Trưởng phòng: Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi Điện thoại: 08.38292620

+ Phó Trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Đông Thủy Điện thoại: 08.38292523

4/ Phòng Dạy nghề

+ Trưởng phòng: Ông Mã Hoàng Lê Điện thoại: 08.38202964

+ Phó Trưởng phòng: Ông Võ Phước Nguyện Điện thoại: 08.38204940

+ Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Công Điện thoại: 08.38204940

5/ Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tất Năm Điện thoại: 08.38202934

+ Phó Trưởng phòng: Bà Tô Thị Yến Điện thoại: 08.38202634

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bảo Cường Điện thoại: 08.38295900

6/ Phòng Việc làm

+ Trưởng phòng: Bà Trương Lê Mỹ Ngọc Điện thoại: 08.38209638

+ Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Điện thoại: 08.38222409

+ Phó Trưởng phòng: Bà Trần Lê Thanh Trúc Điện thoại: 08.38205149

7/ Phòng Chính sách có công

+ Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hoàng Điện thoại: 08.38294033

+ Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Nguyệt Điện thoại: 08.38292453

+ Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Khắc Hiếu Điện thoại: 08.38294033

8/ Phòng Bảo trợ xã hội

+ Trưởng phòng: Ông Lê Chu Giang Điện thoại: 08.38292491

+ Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Bạch Hường Điện thoại: 08.38231757

+ Phó Trưởng phòng: Ông Võ Minh Hoàng Điện thoại: 08.38204202

9/ Phòng Y tế

+ Trưởng phòng: Ông Vũ Đình Sơn Điện thoại: 08.38241033

+ Phó Trưởng phòng:

10/ Phòng Pháp chế

+ Trưởng phòng: Ông Đặng Minh Sự Điện thoại: 08.38298135

+ Phó Trưởng phòng: Bà Tống Thị Thùy Nga Điện thoại: 08.38298135

11/ Phòng Bình đẳng giới

+ Trưởng phòng: Bà Trần Thị Kim Thanh Điện thoại: 08.38207865

+ Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Thùy Dung Điện thoại: 08.38207865

12/ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em

+ Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thành Phụng Điện thoại: 08.38202965

+ Phó Trưởng phòng: Ông Chung Hùng Bang Điện thoại: 08.38225842

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tính Điện thoại: 08.38225842

13/ Thanh tra Sở (Trụ sở làm việc ở 378/3 Điện Biên phủ, phường 11, quận 10)

+ Chánh Thanh tra: Ông Huỳnh Tấn Dũng Điện thoại: 08.38292253

+ Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Nghĩa Điện thoại: 08.38397434

+ Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Lý Ngọc Thu Điện thoại: 08.38292140

+ Phó Chánh Thanh Tra: Ông Nguyễn Văn Hiệp Điện thoại: 08.38396566

14/ Phòng An toàn Lao động

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quốc Việt Điện thoại: 08.38208696

+ Phó Trưởng phòng: Ông Mai Hoài Nhân Điện thoại: 08.38292472

Trên đây là thông tin cụ thể của các phòng ban rất cần khi bạn liên hệ, đặc biệt là vấn đề lao động, tiền lương hoặc cụ thể nữa là thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Click xem tại đây.

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Department of Labors, Invalids and Social Affairs)
5 (100%) 2 votes

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt09@gmail.com ; pnvt04@gmail.com (TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; pnvt15@gmail.com (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận (13)

 1. ShaSelo 25/04/2018
 2. Amber Stevens 04/06/2018
 3. Amber Stevens 18/06/2018
 4. Amber Stevens 26/06/2018
 5. Targeted website visitors 08/07/2018
 6. Targeted website visitors 21/07/2018
 7. Targeted website visitors 06/08/2018
 8. Targeted website visitors 31/08/2018
 9. Shana Marley 20/09/2018
 10. contactcwddzf 21/09/2018
 11. Dianne Bennett 06/10/2018
 12. Nicole Mawrey 21/10/2018
 13. Nicole Mawrey 30/10/2018

Bình luận