ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì?

ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì? Để biết FP là gì chúng ta cần biết ý nghĩa của nó, hay viết tắt của từ tiếng Anh nào? ABH.AT là gì? chúng ta cùng tìm hiểu những từ viết tắt này trên visa (thị thực) của nước Áo (đuồi internet là .at).

ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì

ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì?

ABH.AT là tên cơ quan xuất nhập cảnh (immigration authority).

FP nằm dưới mục remarks (ghi chú), vì vậy, đây là phần giải thích gì đó, sau khi tìm hiểu, chúng ta có thể liệt kê một số chú ý:

In D visas, ‘FP’ is entered if fingerprints were taken: Trong các thị thực loại D, cần phải lấy dấu vân tay khi có ký hiệu FP. FP viết tắt của Fingerprint (dấu vân tay), tức lấy dấu vân tay khi xuất nhập cảnh.

In D visas for collecting a residence permit already issued in Austria, ‘ABH.AT’ is entered.: Trong các loại thị thực loại D, khi lấy giấy phép cư trú đã được cấp tại Áo khi có ký hiệu ABH.AT.

Chú ý: khi muốn cư trú > 180 ngày tại Áo, thì phải xin giấy phép cư trú tại Áo (Residence permit). Xem thêm MIN và PN trong hộ chiếu Campuchia là gì? 

Một số ghi chú khác trên thị thực vào nước Áo

– If the visa is issued on the basis of a letter of guarantee (Verpflichtungserklärung), ‘V’ is entered: Nếu xin thị thực diện bảo lãnh, thì ký hiệu V

– If this letter of guarantee was submitted to the Aliens Police in Austria and transmitted electronically, ‘EVE’ is entered: Nếu bão lãnh thư nộp cho Cảnh xác nước ngoài tại Áo và chuyển trực tuyến, trên thị thực ghi ký hiệu EVE.

– If the visa is issued to an HGV driver, ‘F’ is entered: Nếu thị thực cấp cho tài xế lái xe tải có tải trọng lớn, thị thực ghi ký hiệu F.

– If the visa holder is exempted from the requirement to hold travel medical insurance, ‘K.VERS.ERF.’ is entered: Trường hợp miễn xin bảo hiểm y tế du lịch, thị thực ghi ký hiệu K.VERS.ERF.

Nội dung bản dịch tiếng Việt thị thực vào nước Áo

THỊ THỰC NƯỚC ÁO         SỐ 010452061

 

Hiệu lực tại Áo

Từ 12/08/2020 đến 11/12/2020           Thời gian được phép lưu trú: XX ngày

Loại thị thực: D                      Hộ chiếu số: C2732730          Được phép nhập cảnh: 01 lần

Cấp tại: Hà Nội                       Ngày: 29/07/2020

Họ tên: TRAN PHAM TUONG VI

Ghi chú: Phải lấy dấu vân tay khi nhập cảnh. Nếu người được cấp thị thực đã lấy giấy phép cư trú, thì thị thực Áo ghi ký hiệu ABH.AT.

Như vậy ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì? – Ghi chú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, yêu cầu người được cấp thị thực loại D, phải lấy dấu vân tay mỗi lần xuất nhập cảnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top