Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố An Giang

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs) là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp được quy định theo pháp luật Việt Nam.

sở lao động thương binh xã hội an giang

Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang(An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs) qua:

+ Địa chỉ: 50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang

+ Điện thoại: (0763) 852 851

+ Fax: (0763) 3854061

+ Email: soldtbxh@angiang.gov.vn

+ Website: soldtbxh.angiang.gov.vn

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Chức năng của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs) có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài; Dạy nghề; Lao động, tiền lương, tiền công; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs) giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động nào?

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs) sẽ giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động sau cho người nước ngoài:

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh An Giang (An Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs) chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, là cơ quan giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top