Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ba Ria – Vung Tau Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là đơn vị nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh. Vậy Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đóng vai trò gì đối với việc giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động? Thời hạn giải quyết hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở như thế nào? Quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động tại Sở là gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

sở lao động thương binh xã hội vũng tàu

Vai trò của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với việc giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội.

Đối với lĩnh việc việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có vai trò, nhiệm vụ sau:

– Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

– Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

o Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật;

o Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

o Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

o Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền. Xem tham khảo thêm Thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-thu-hoi-giay-phep-lao-dong-tai-tinh-ba-ria-vung-tau/.

Thời hạn giải quyết hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

– Kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động thì trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau:

Thứ 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì trước ít nhất 7 ngày làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động, trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi các thành phần hồ sơ theo quy định nộp tại Cổng thông tin điện tử:
http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Tong trường hợp người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Thứ 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đã đầy đủ, phù hợp theo quy định pháp luật thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lời kết quả qua thư điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.

– Nếu hồ sơ chưa thực hiện đúng theo quy định pháp luật thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung hoặc trả lời kết quả qua thư điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân và nêu rõ lý do.

Thứ 3: Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Thứ 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ thì trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc thì công chức sẽ trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.
Thứ 5: Nếu bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không đúng với tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đã gửi thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng lao động.

Thông tin liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Địa chỉ: số 11 – Trường chinh – P. Phước Trung – Tp. Bà Rịa – T. Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: (84-254) 3541.812

– Fax: (84-254) 3540.705

– E-mail: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

– Website: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Doanh nghiệp/tổ chức có thể liên hệ nộp hồ sơ, nhận kết quả giấy phép lao động vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ, Tết.

Giờ liên hệ: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00

Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

Cách thức nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi các thành phần hồ sơ theo quy định tại Cổng thông tin điện tử:

http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ giải quyết hồ sơ của người nước ngoài muốn làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Trường hợp nếu người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì hồ sơ sẽ được giải quyết tại Ban Quản lý Khu Công Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1 thought on “Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top