Thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động như thế nào? Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục này? Trình tự thu hồi giấy phép lao động ra sao? Sau đây PNVT xin mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 1 bộ hồ sơ với:

+ Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài;

+ Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được. Xem tham khảo thêm Giấy phép lao động tại Vũng Tàu uy tín, chất lượng ngay trong lần đầu tiên tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/giay-phep-lao-dong-tai-vung-tau-uy-tin-chat-luong-ngay-trong-lan-dau-tien/.

thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại vũng tàu

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục này?

Theo điều 174 Bộ Luật lao động 2012 và điều 17 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 thì các trường hợp thu hồi giấy phép lao động gồm:

– Giấy phép lao động hết thời hạn.

– Chấm dứt hợp đồng lao động.

– Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

– Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.

– Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.

– Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích.

– Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP này.

trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Trình tự thu hồi giấy phép lao động ra sao?

Trình tự thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh như sau:

Đầu tiên: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì trong thời hạn 15 ngày, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

+ Nếu giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thứ hai: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thứ ba: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động thì trong thời hạn 5 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động nước ngoài là đối tượng thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì trong thời hạn 5 ngày làm việc người sử dụng lao động sẽ nhận được thông tin phản hồi về kết quả thực hiện thủ tục.

1 thought on “Thủ tục thu hồi giấy phép lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top