Dịch vụ khác

Dịch vụ dịch thuật công chứng hồ sơ, hợp pháp hóa lãnh sự, gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài, xin cấp thẻ tạm trú, xin giấy miễn thị thực 5 năm, đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài, đổi bằng lái xe quốc tế,…

Thủ tục xin công văn chấp thuận của Ủy ban

Thủ tục xin công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP

Doanh nghiệp cần trực tiếp làm thủ tục xin công văn chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh từ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Vậy xin công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố như thế nào? Hồ sơ, quy trình thực hiện để người nước ngoài nhập …

Thủ tục xin công văn chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP

quy trình nhập cảnh Bình Dương

Quy trình GQ nhập cảnh làm việc ngắn ngày ở Bình Dương

Quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quy định tại Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực áp dụng từ ngày ký. Người nước ngoài nào được nhập cảnh làm việc ngắn hạn ở …

Quy trình GQ nhập cảnh làm việc ngắn ngày ở Bình Dương

Dịch tiếng Đức sang tiếng Việt hồ sơ làm giấy phép lao động

Dịch tiếng Đức sang tiếng Việt hồ sơ làm giấy phép lao động tại TPHCM

Dịch tiếng Đức sang tiếng Việt hồ sơ làm giấy phép lao động tại TPHCM do Giấy phép lao động PNVT (PNVT) thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu hoàn chỉnh các văn bản, giấy tờ để xin cấp giấy phép lao động cho người Đức muốn làm việc hợp pháp tại TPHCM. Vậy những …

Dịch tiếng Đức sang tiếng Việt hồ sơ làm giấy phép lao động tại TPHCM

dịch thuật làm giấy phép lao động

Dịch thuật công chứng giấy phép lao động tại Bình Thạnh, TPHCM

Dịch thuật công chứng giấy phép lao động thực chất là dịch thuật công chứng các văn bản trong hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn đến làm việc tại Việt Nam. Vậy trong bộ hồ sơ làm giấy phép lao động thì những loại văn bản giấy tờ nào …

Dịch thuật công chứng giấy phép lao động tại Bình Thạnh, TPHCM

Scroll to Top