Thủ tục + Form mẫu

Mẫu công văn cam kết nhập cảnh Việt Nam

Trong mùa Covid-19, người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam phải được doanh nghiệp bảo lãnh, thực hiện mẫu công văn cam kết nhập cảnh và gửi Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/thành phố. Mẫu công văn cam kết nhập cảnh Việt Nam có …
EnglishVietnamUnknown