Thủ tục + Form mẫu

Điều kiện, thủ tục xin miễn giấy phép lao động 2021

Năm 2021, Việt Nam sẽ áp dụng Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Theo nghị định này, có 13 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép …

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động 2021

Các doanh nghiệp, tổ chức, người lao động nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 15/02/2021). Dưới đây là các đối tượng, điều kiện, hồ sơ, trình tự thực hiện thủ …

Thủ tục làm giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP (có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021) quy định rất rõ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thủ tục làm giấy phép động động Việt Nam cho người nước ngoài. Đặc biệt nghị định đưa ra quy định …

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động 2021

Thu hồi giấy phép lao động là trường hợp được nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021. Để giúp các bạn biết rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động và trình tự thủ tục thu hồi giấy …
EnglishVietnamUnknown