Thủ tục + Form mẫu

Tất cả các thủ tục làm giấy phép lao động: cấp mới, cấp lại, gia hạn, xin miễn, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việt Nam. Các mẫu hồ sơ cần khai khi xử lý hồ sơ…

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động, xin GPLĐ ở công ty mới (GP cũ hết hạn)

Đây là trường hợp 5: Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ. Đây là trường hợp người nước ngoài đã và đang làm việc cho một công ty tại Việt Nam và giờ …

Thủ tục xin giấy phép lao động, xin GPLĐ ở công ty mới (GP cũ hết hạn)

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020, người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thuộc diện miễn giấy phép lao động (không cần phải xin giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động). Mặc dù miễn giấy phép lao động, nhưng …

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn

Mẫu số 02/PLII báo cáo sử dụng người lao động Việt Nam

Mẫu số 02/PLII báo cáo sử dụng người lao động Việt Nam

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam khi sử dụng người lao động Việt Nam gồm:  Thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành.  Thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động …

Mẫu số 02/PLII báo cáo sử dụng người lao động Việt Nam

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP mới được ban hành ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng ngày 15/02/2021, thì việc báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài sẽ không sử dụng mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT- BLĐTBXH nữa, mà sử dụng mẫu số 01/PLI theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Để …

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Làm giấy phép lao động trường hợp đặc biệt như thế nào?

Làm giấy phép lao động trường hợp đặc biệt như thế nào?

Làm giấy phép lao động khá phức tạp, bởi đây là thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài, và được chia làm nhiều trường hợp, hình thức, đối tượng khác nhau. Với tình huống làm giấy phép lao động trường hợp đặc biệt (người nước ngoài chuyển đổi vị trí, chức danh công …

Làm giấy phép lao động trường hợp đặc biệt như thế nào?

Cách làm giấy phép lao động thay đổi vị trí, chức danh công việc

Cách làm giấy phép lao động đổi vị trí, chức danh công việc

Theo khoản 9b, điều 9, mục 3 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, thuộc Nghị định 152/2020/NĐ-CP (quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam) …

Cách làm giấy phép lao động đổi vị trí, chức danh công việc

Scroll to Top