Thủ tục + Form mẫu

Hồ sơ 16 loại thủ tục làm giấy phép lao động 2021

Từ ngày 15/02/2021, Chính Phủ Việt Nam sẽ áp dụng nghị định 152/2020/NĐ-CP về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, được ban hành ngày 30/12/2020. Để tránh mất thời gian, công sức nghiên cứu quy định pháp luật, PNVT tiện đây chia sẻ 16 loại thủ …
EnglishVietnamUnknown