Thủ tục + Form mẫu

Tất cả các thủ tục làm giấy phép lao động: cấp mới, cấp lại, gia hạn, xin miễn, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việt Nam. Các mẫu hồ sơ cần khai khi xử lý hồ sơ…

Xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật vận hành máy

Xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật vận hành máy

Hiện nay nhiều Công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật có nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh, cần lao động kỹ thuật nước ngoài  vận hành máy móc, giúp tăng cường hiệu suất làm việc, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng lợi thế cạnh …

Xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật vận hành máy

Scroll to Top