Thủ tục + Form mẫu

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ

Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ muốn xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Long An cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, khai đúng mẫu văn bản …