Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN

Địa chỉ Bộ Lao động Thương binh và xã hội

Với mong muốn giúp mọi người tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như thông tin liên lạc của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, PNVT cập nhật các thông tin dưới đây một cách ngắn gọn nhất để các bạn có thể nắm …

Địa chỉ Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh (Tra Vinh Economic Zone Authority) là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, …

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Bac Lieu Industrial Zones Authority) được thành lập theo quyết định số 548/QD-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 7/5/2007. Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, chịu trách nhiệm quản lý …

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Ban Quản lý) tên tiếng Anh là Kien Giang Economic Zone Authority, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các …

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 14 tháng …

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đôi nét về Ban Quản lý khu kinh …

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu …

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre – một cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, có trụ sở làm việc tại số 87A, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Chức năng của Ban Quản lý …
EnglishVietnamUnknown