Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp …

Nơi cấp giấy phép lao động ở Đắk Lắk

Nơi cấp giấy phép lao động ở Đắk Lắk là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Do đó, nếu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk …

Nơi cấp giấy phép lao động ở Sóc Trăng

Nơi cấp giấy phép lao động ở Sóc Trăng là Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sóc Trăng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Để xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động hay xin giấy xác nhận người lao …

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long là cơ quan có chức năng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; thủ tục xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc …

Nơi cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Long

Nơi cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Long là Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long và Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long. Các doanh nghiệp, muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài …

Nơi cấp giấy phép lao động ở Bình Thuận

Ở Bình Thuận, nơi cấp giấy phép lao động là Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận. Còn Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận thì không thực hiện việc giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước …

Nơi cấp giấy phép lao động tại Ninh Thuận

Nơi cấp giấy phép lao động tại Ninh Thuận là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Thuận và Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Nếu doanh nghiệp muốn thuê người lao động nước ngoài làm việc thì họ cần thực …

Nơi cấp giấy phép lao động tại Lâm Đồng

Nơi cấp giấy phép lao động tại Lâm Đồng là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Hai cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin cấp …

Nơi cấp giấy phép lao động ở Tiền Giang

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Tiền Giang là Sở Lao động Thương binh và xã hội Tiền Giang, Ban Quản lý các công nghiệp Tiền Giang. Mỗi cơ quan có quy định xử lý thủ tục hành chính liên quan đến lao …
EnglishVietnamUnknown