Home Cấp mới giấy phép lao động Xin giấy phép lao động cho trưởng phòng kỹ sư dự án

Xin giấy phép lao động cho trưởng phòng kỹ sư dự án

Chuyên gia trưởng phòng kỹ sư dự án làm việc theo hình thức ký kết hợp đồng sẽ được cấp giấy phép lao động có thời hạn không quá 02 năm. Xem điều kiện, trình tự các bước và hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động cho trưởng phòng kỹ sư dự án người nước ngoài dưới đây:

Điều kiện để người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

Người nước ngoài  muốn làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng quy định điều kiện cấp giấy phép lao động của Bộ Luật Lao động 2019 và  các điều khoản trong Nghị  định 152/2020/NĐ-CP. Đặc biệt, với vị trí chuyên gia trưởng phòng kỹ sư dự án thì cần có 1 trong 2 điều kiện sau:

 •  Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
 •  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Xin giấy phép lao động cho trưởng phòng kỹ sư dự án

Các bước làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài được tiến hành trước 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài làm việc. Thủ tục giải trình gồm: Mẫu số 1/PLI, giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động sau khi doanh nghiệp nhận được công văn chấp thuận cho phép sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí chuyên gia trưởng phòng kỹ sư dự án. Hồ sơ chuẩn bị như ở mục dưới đây. Thời gian nộp là trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Bước 3: Lấy kết quả và hoàn tất thù tục theo hướng dẫn Nghị định 152/2020/NĐ-CP:

Đối với người lao động nước ngoài  làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho trưởng phòng kỹ sư dự án

Chuyên gia  làm việc ở vị trí trưởng phòng kỹ sư dự án và doanh nghiệp cần phối hợp chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Hồ sơ cần chuẩn bị thường gồm:

 • Bằng đại học của chuyên gia nước ngoài
 • Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y)
 • Hình 4 *6 cm của chuyên gia nước ngoài
 • Giấy khám sức khỏe của chuyên gia nước ngoài do nước ngoài hoặc Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực theo quy định nghị định 152/2020/NĐ-CP
 • Lý lịch tư pháp của chuyên gia nước ngoài do nước ngoài hoặc Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực theo quy định nghị định 152/2020/NĐ-CP
 • Hộ chiếu (sao ý)
 • Công văn chấp thuận vị trí chuyên gia trưởng phòng kỹ sư dự án do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp
 • Mẫu số 11/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP
 • Giấy tờ khác tùy từng trường hợp: thư ủy quyền,…

Lưu ý: các giấy tờ do nước ngoài cấp cần hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giải trình và xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia trưởng phòng kỹ sư dự án tương đối phức tạp và phải trải qua nhiều công đoạn xử lý giấy tờ khác nhau. Để được tư vấn và hỗ trợ trường hợp xin giấy phép lao động cụ thể, các bạn hãy gọi ngay HOTLINE của chúng tôi.

 Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.