Điều cần biết

MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 11 NGÀNH DỊCH VỤ

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong 11 ngành dịch vụ được thể hiện qua thông tư số 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/11/2014 (quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ …

LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI KHÁNH HÒA

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về “Quy chế Phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Tuy nhiên việc quản lý người lao động nước …

LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP Ở THÁI LAN

Các trường hợp lao động bất hợp Pháp ở Thái Lan kể từ ngày 01/4/2018 khi bị phát hiện có thể bị phạt từ 400 nghìn tới 800 nghìn baht và do chủ sử dụng lao động trả. Trong khi người lao động bất hợp pháp bị phát …