Home Cấp mới giấy phép lao động Xin Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Xin Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật là một trong các đối tượng được cấp giấy phép lao động. Vậy điều kiện, trường hợp và thành phần hồ sơ xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật người lao động nước ngoài như thế nào?

Lao động kỹ thuật nước ngoài có thể làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động hoặc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Một số trường hợp không phải xin giấy phép lao động mà được miễn giấy phép lao động hoặc phải xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Điều kiện, trường hợp Lao động kỹ thuật được xin giấy phép lao động

 • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

 • Lý lịch tư pháp – Legal Record : 01 bản gốc
 • Giấy khám sức khoẻ- Health Certificate 01 bản gốc
 • Bằng cấp, chứng chỉ ( Phải được hợp pháp hoá lãnh sự )
 • 3 hoặc 5 năm kinh nghiệm nước ngoài – Experience Certificate : over 3 or 5  years in over sea ( Phải được hợp pháp hoá lãnh sự ) hoặc 2 GPLD cũ trên 3 năm hoặc trên 5 năm
 • Mẫu số 1,11: 02 bản gốc ( Ký đóng dấu ) – Form 1,11
 • Giấy giới thiệu: 02 bản gốc ( Ký đóng dấu ) – Introduction Letter
 • Giấy phép kinh doanh: 02 bản sao y công ty – Business License
 •  Giấy uỷ quyền: 02 bản sao y công ty ( nếu người ký không phải la người đại hiện theo pháp luật ) – POA
 • Hộ chiếu nguyên cuốn: ( Sao y công chứng ) – Passport
 • Hình: 4×6 và 2×3 ( moi loai 2 tấm ) – 2 Photo

Quy trình xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Hồ sơ gồm: Mẫu số 01/PLI và giấy phép đăng ký kinh doanh
Bước 2: Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc (theo hồ sơ ở trên).

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm, các doanh nghiệp hãy gọi ngay HOTLINE của PNVT chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.