Home Văn bản pháp luật Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trục xuất, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là quy định xử phạt mới nhất được ban hành tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 11/2016/nđ-cp

Thông tư số 40/2016/tt-blđtbxh

Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định xử phạt với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo khoản 3, điều 31 nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 thì cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

– Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

Ngoài ra theo khoản 5, điều 31 nghị định này còn quy định hình thức xử phạt bổ sung như sau:

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ bị trục xuất theo quy định.

Quy định xử phạt vi phạm trong sử dụng người lao động nước ngoài đối với doanh nghiệp

* Vi phạm quy định báo cáo:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung, thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động;

* Vi phạm quy định gửi hợp đồng lao động:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi không gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động (đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động).

* Vi phạm quy định sử dụng người lao động nước ngoài không đúng nội dung (vị trí, chức danh….) ghi trên giấy phép lao động

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo một trong các mức sau đây:

+ Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

+ Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

+ Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

Hiệu lực quy định xử phạt vi phạm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Các quy định xử phạt vi phạm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Xem toàn văn Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.