Home Văn bản pháp luật Bộ luật Lao động Việt Nam mới nhất 2019

Bộ luật Lao động Việt Nam mới nhất 2019

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Để tìm hiểu những quy định mới về vấn đề lao động của công dân Việt Nam, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019, chúng ta cùng xem toàn văn Bộ Luật trong bài viết này nhé.

Phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019

Ngày 20/11/2019, Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được ban hành. Bộ Luật ra đời nhằm điều chỉnh quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 được áp dụng cho đối tượng nào?

Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 được áp dụng cho người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

điểm mới của bộ luật lao động 2019

Toàn văn Bộ Luật Lao động 2019

Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 là bộ luật Lao động mới nhất được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019. Bộ Luật Lao động gồm 17 chương với 220 điều khoản. Cùng xem từng chương Bộ Luật Lao động 2019 dưới đây nhé:

https://pnvt.vn/bo-luat-lao-dong-2019-xem-online/

Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Và kể từ ngày Bộ luật này chính thức được áp dụng thì Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.