BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Tên công ty – Mã số thuế:
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
INVESTMENT AND CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THU THIEM URBANIZED AREA
Tên viết tắt:
THUTHIEM I.C.A
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown