BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Tên công ty – Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
Tên giao dịch (tiếng Anh): INVESTMENT AND CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THU THIEM URBANIZED AREA
Tên viết tắt: THUTHIEM I.C.A
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

EnglishVietnamUnknown