BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Tên giao dịch (tiếng Anh): Bach Mai Hospital
Địa chỉ : 78 Đường Giải phóng, Quận Đống đa, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 78 Giai Phong Street, Dong Da District, Hanoi City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Quốc Anh
Mã số thuế : 0100923097 – 31/08/1998
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

EnglishVietnamUnknown