BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thong Nhat General Hospital
Địa chỉ : Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
Địa chỉ tiếng Anh: 234, National Highway No. 1, Tan Bien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Đại diện pháp luật : Phạm Văn Dũng
Mã số thuế : 3600375447 – 18/03/1999
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI

EnglishVietnamUnknown