Bệnh viện Ngoại Khoa & Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông

Tên công ty – Mã số thuế: Bệnh viện Ngoại Khoa & Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông
Tên giao dịch (tiếng Anh): STO HOSPITAL
Địa chỉ : 79 Thành Thái, Phường 14 , Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 79 Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Bệnh viện Ngoại Khoa & Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông

EnglishVietnamUnknown