BỆNH VIỆN QUẬN 11

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN QUẬN 11
Tên giao dịch (tiếng Anh): District 11 Hospital
Địa chỉ : 72 Đường Số 5, Phường 8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 72, Street No. 5, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật : Nguyễn Duy Hùng
Mã số thuế : 0301824642
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN QUẬN 11

EnglishVietnamUnknown