Bệnh Viện Tâm Thần – TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: Bệnh Viện Tâm Thần – TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Mental Hospital – Ho Chi Minh City
Địa chỉ : 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 766 Vo Van Kiet, Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Bệnh Viện Tâm Thần – TP.HCM

EnglishVietnamUnknown