BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): DaNang Traditional Medicine Hospital
Địa chỉ : 9 Trần Thủ Độ – – Quận Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

EnglishVietnamUnknown