Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên công ty – Mã số thuế:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Education and Training
Tên viết tắt:
MOET
Ngành nghề chính:
Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown