Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên công ty – Mã số thuế: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE)
Địa chỉ : Số 10 Tôn Thất Thuyết – Hà Nội
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Bộ Tài nguyên và Môi trường

EnglishVietnamUnknown