BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tên công ty – Mã số thuế:
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MINISTRY OF CULTURE, SPORT AND TOURISM
Tên viết tắt:
MOCST
Địa chỉ :
số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
51 Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown