BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tên công ty – Mã số thuế: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Tên giao dịch (tiếng Anh): MINISTRY OF CULTURE, SPORT AND TOURISM
Tên viết tắt: MOCST
Địa chỉ : số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 51 Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

EnglishVietnamUnknown