Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Càng Sài Gòn Khu Vực 1

Tên công ty – Mã số thuế:
Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Càng Sài Gòn Khu Vực 1
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Customs Sub-Department of Saigon Port Zone 1
Địa chỉ :
Cổng B, Khu Cảng Cát Lái, Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
Gate B, Cat Lai Port, Le Phung Hieu, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown